برای اولین بار در تاریخ شرکت مدیریت تولید برق لوشان رقم خورد: برنده شدن شرکت مدیریت در مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی واحد دو بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشان

برای اولین بار در تاریخ شرکت مدیریت تولید برق لوشان، این شرکت موفق به برنده شدن در مناقصه تعمیرات اساسی  و تامین قطعات یدکی واحد بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشان گردید. تعمیرات اساسی واحد دو بخار نیروگاه لوشان حاصل ماهها بررسی‌ با برگزاری بیش از 500 جلسه فنی و استخراج اشکالات این واحد و ارائه شرح کار و گزارشهای مربوطه به شرکت تولید نیروی برق لوشان به عنوان مالک نیروگاه انجام شد که درنهایت پس از سه مرحله برگزاری مناقصه با حضور شرکت‌های بزرگ و مطرح کشور ، شرکت مدیریت تولید برق لوشان موفق به برنده شدن در این مناقصه گردید و نوسازی و تعمیرات اساسی این واحد به دست کارکنان توانمند این شرکت صورت خواهد گرفت.

مطالب مرتبط