ابزاردقیق

سطح سنج‌های هیدرا استپ

   
مشخصات فنی: نشان دهنده سطح درام در اتاق فرمان
نوع نیروگاه: حرارتی
نوع واحد: بخار
سازنده: شرکت پویش صنعت
تعداد نصب شده: 2 عدد
سال ساخت: 1385
محل نصب: اتاق فرمان واحدهای بخار

رکوردهای فلو کامپیوتر

   
مشخصات فنی: ورودی سیگنال میلی آمپر فلومترهای گاز و گازوئیل
نوع نیروگاه: حرارتی
نوع واحد: بخار
سازنده: شرکت آرمان فرا پژوهان
تعداد نصب شده: 2 عدد
سال ساخت: 1396
محل نصب: اتاق فرمان واحدهای بخار

ایندیکیتور نشان دهنده سیگنال

   
مشخصات فنی: ورودی یونیورسال
نوع نیروگاه: حرارتی
نوع واحد: بخار
سازنده: شرکت آرمان فراپژوهان
تعداد نصب شده: 120 عدد
سال ساخت: 1390
محل نصب: اتاق فرمان واحدهای بخار

کارت مبدل سیگنال

   
مشخصات فنی: کارت 9 کانال مبدل سیگنال‌های ویبریشن و اکسپنشن به سیگنال استاندارد 4-20 میلی آمپر
نوع نیروگاه: حرارتی
نوع واحد: بخار
سازنده: شرکت آزو الکتریک هراز
تعداد نصب شده: 9 عدد
سال ساخت: 1395
محل نصب: بخش توربو ژنراتور

بریر سیگنال

   
مشخصات فنی: مبدل سیگنال 20-4 میلی آمپر به سیگنال 20-0میلی آمپر
نوع نیروگاه: حرارتی
نوع واحد: بخار
سازنده: شرکت فهم
تعداد نصب شده: 6 عدد
سال ساخت: 1386
محل نصب: جهت تبدیل سیگنال به منظور استفاده برای تبدیل خروجی فلومتر گاز

ترانسدیوسرهای دما

   
مشخصات فنی: مبدل سیگنال PT 100 به سیگنال 20- 4 میلی آمپر
نوع نیروگاه: حرارتی
نوع واحد: بخار
سازنده: شرکت فهم
تعداد نصب شده: 20 عدد
سال ساخت: 1388
محل نصب: دمای شیارهای(اسلات) ژنراتور واحدهای بخار

   
مشخصات فنی: Output amplifier
نوع نیروگاه: حرارتی
نوع واحد: Kraftwerk Union Gas Turbine V93.1
سازنده: کالا الکتریک فجر
تعداد نصب شده: 2 عدد
سال ساخت: 1389
محل نصب: فرکانس کنورتور(SFC سیستم راه انداز واحد گازی )

   
مشخصات فنی: کارت پل پوزیشن تابلو SFC
نوع نیروگاه: حرارتی
نوع واحد: Kraftwerk Union Gas Turbine V93.1
سازنده: کالا الکتریک فجر
تعداد نصب شده: 2 عدد
سال ساخت: 1389
محل نصب: فرکانس کنورتور(SFC سیستم راه انداز واحد گازی )

   
مشخصات فنی: کارت کنترلی لاجیک فرکانس کنورتور data processing system
نوع نیروگاه: حرارتی
نوع واحد: Kraftwerk Union Gas Turbine V93.1
سازنده: کالا الکتریک فجر
تعداد نصب شده: 2 عدد
سال ساخت: 1389
محل نصب: فرکانس کنورتور (SFC سیستم راه انداز واحد گازی )

ترانسمیتر-دما

   
مشخصات فنی: Input :resistance thermometer (pt100) , thermocouples j,k,N
Out put : 2 wire , 4-20 mA,
نوع نیروگاه: حرارتی
نوع واحد: Kraftwerk Union Gas Turbine V93.1
سازنده: شرکت فهم
تعداد نصب شده: 6 عدد
سال ساخت: 1389
محل نصب: سیستم OTC واحد های گازی