اطلاعات تماس

کیلومتر ۹۰ جاده قدیم قزوین - رشت، جمال آباد لوشان، نیروگاه شهید بهشتی لوشان

۳۴۶۱۰۲۲۱ (۱۳)

۳۴۶۱۰۱۵۵ (۱۳)

ارتباط با ما

از طریق فرم زیر میتوانید با روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق لوشان در ارتباط باشید