مکانیک

نازل اسپری واتر دی سوپر هیتر

   
مشخصات فنی: این قطعه در دمای 450 درجه بخار سوپرهیت از بیرون ودمای 230 درجه آب از داخل قرار گرفته است که باتوجه به اختلاف دما در معرض تنش شدید قرار داشته که این موضوع متریال و تکنیک ساخت آنرا پیچیده می کند .با توجه به اهمیت این تجهیز برای کنترل دما وفشار در بویلر وعدم دسترسی به نمونه خارجی در کارگاه شرکت مدیریت تولید برق لوشان ساخته و نصب گردید که مورد استفاده قرار گرفته وکارایی آن مشابه نمونه خارجی می باشد.
نوع نیروگاه: حرارتی
نوع واحد: بخار
سازنده: کارگاه شرکت مدیریت تولید برق لوشان
تعداد نصب شده: یک عدد
سال ساخت: 1390
محل نصب: دی سوپر هیتر بالایی واحد شماره دو

اتصالات آکاردئونی

   
مشخصات فنی: Design pressure:10 bar
Design temperature:350°c
نوع نیروگاه: حرارتی
نوع واحد: بخار
سازنده: ارتعاشات صنعتی ایران
تعداد نصب شده: 16 عدد
سال ساخت: 1392
محل نصب: توربین IP و LP

شفت بویلر فید پمپ

   
مشخصات فنی: 56NICRMOV7
نوع نیروگاه: حرارتی
نوع واحد: بخار
سازنده: کارگاه خداش و شرکت آژند نصب نیرو
تعداد نصب شده: 6 عدد
سال ساخت: از سال 1387 تا اکنون
محل نصب: پمپ‌های فشار قوی

پوسته توربین فشار ضعیفپوسته توربین فشار ضعیف

   
مشخصات فنی: ساخته شده از فولاد 3G40 – دیافراگم پره‌های ثابت ردیف 7، 8، 9 و 10 توربین فشار ضعیف
نوع نیروگاه: حرارتی
نوع واحد: بخار
سازنده: شرکت ایفا صنعت تابا با همکاری و نظارت شرکت مدیریت تولید برق لوشان
تعداد نصب شده: چهار عدد نیم رینگ چپ و راست
سال ساخت: 1395
محل نصب: توربین بخار

   
مشخصات فنی: متریال : VCN150
نوع نیروگاه: حرارتی
نوع واحد: بخار
سازنده: کارگاه
تعداد نصب شده: یک عدد
سال ساخت: 1397
محل نصب: پمپ هیدرازین واحد بخار

   
مشخصات فنی: متریال : Mo40
نوع نیروگاه: حرارتی
نوع واحد: بخار
سازنده: کارگاه
تعداد نصب شده: یک عدد
سال ساخت: 1397
محل نصب: پمپ آب تغذیه واحد بخار

   
مشخصات فنی: متریال : VCN150
نوع نیروگاه: حرارتی
نوع واحد: بخار
سازنده: کارگاه
تعداد نصب شده: یک عدد
سال ساخت: 1397
محل نصب: برج خنک کن