#همه_با_هم_کرونا_را_شکست_می_دهیم

به گزارش روابط عمومی:درپی شیوع ویروس کرونا، واحد شیمی شرکت مدیریت تولید برق لوشان نسبت به تهیه روزانه ۱۵۰ لیتر مواد ضد عفونی کننده وتحویل آن به واحد خدمات اقدام نموده واحد خدمات این شرکت نیز نسبت به ضدعفونی کردن کلیه سطوح و مکانهای پرتردد اقدام نموده از جمله میتوان روزانه دونوبت سرویسهای انتقال پرسنل و ساختمانهای اداری و تعمیرات و واحد های بهره برداری و سرویسهای بهداشتی اشاره کرد.

مبارزه با این ویروس تلاش کلیه همکاران گرامی را میطلبد.

  • همه_با_هم_کرونا_را_شکست_می_دهیم

مطالب مرتبط