تعویض بریکر دهونیم کیلو ولت واحد دو گازی شرکت مدیریت تولید برق لوشان

     به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق لوشان:بدلیل فرسودگی و اختلال در عملکرد بریکر ده و نیم کیلو ولت واحد دو گازی نیروگاه لوشان، تعویض این بریکر در دستور کار قرار گرفت. با توجه به توانمندی شرکتهای داخلی در ساخت این نوع بریکرها، در طراحی جدید آن از نوع خلاء بجای بریکر روغنی استفاده شد و پس از تعویض آن واحد دو گازی این شرکت استارت و در مدار تولید قرار گرفت و با شبکه سراسری سنکرون شد.

تعویض بریکر دو و نیم
تعویض بریکر دو و نیم

مطالب مرتبط