واحد دو بخار نیروگاه لوشان پس تعمیرات بویلر به مدار تولید برق کشور بازگشت

واحد دو بخار نیروگاه لوشان که به دلیل نشتی پی در پی از مدار خارج شده بود پس از۷۷ روز تعمیرات بویلر مجددا در مدار تولید قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق لوشان،بهمن سرابی مدیر تعمیرات بویلر این شرکت گفت: با رفع عیب ، این واحد می تواند با آمادگی کامل در پیک تابستان 99 در اختیار شبکه قرار گیرد.
وی درباره روند تعمیر واحد دو بخار نیروگاه لوشان گفت: در ابتدا بدلیل رسوب روی لوله های داخل آتشگاه سطح خارجی لوله های آن را سند بلاست شده و کار وایبراش لوله ها صورت گرفت.
سرابی افزود: پس از تمیز کاری سطوح کار، تست لوله هابه روش MT انجام و حجم آسیب دیده را به سه گروه و با رنگهای قرمز (خیلی آسیب دیده ) نارنجی (آسیب دیده ) و زرد ( کمتر آسیب دیده ) دسته بندی شد.
وی ادامه داد: تمام لوله ها بر اساس اولویت آسیب تعمیر و آنهایی که نیاز به تعویض داشتند تعویض و مکانهایی که جوشکاری شده بود را توسط رادیو گرافی مورد تست قرار داده و فین های بین لوله ها مورد تست PT قرار گرفتند.
مدیر تعمیرات بویلر نیروگاه لوشان اظهار داشت: پس از حصول اطمینان از تستها،بویلرها مجددا مورد تست هیدرولیک قرار گرفتند و در پایان توسط هوا مورد تست نهایی قرار گرفت تا از عدم وجود منافظ اطمینان حاصل شود. همچنین در انتها نسبت به عایق کاری اطراف بویلر واحد اقدام شد.

  • تعمیرات بویلر واحد دو بخار نیروگاه لوشان

مطالب مرتبط