برگزاری کلاس معرفی مدیریت دانش توسط خانم مهندس ربیعی برای گروه های مختلف همکاران

در راستای مستندسازی و به کارگیری بهتر دانش سازمانی، جانشین پروری ، ارتقای سطح دانش تخصصی همکاران و در نهایت بالابردن کیفیت تولید برق با هزینه ی کمتر، اولین جلسه ی مدیریت دانش در دفتر مدیریت محترم عامل با حضور معاونان و مدیران شرکت برگزار شد. در این جلسه سرکارخانم مهندس ربیعی به ارائه ی مطالب پایه و مفاهیم اولیه ی مدیریت دانش پرداخت و در پایان مقرر شد فرمی برای ثبت تجربیات تخصصی همکاران طراحی و چاپ شود و اطلاع رسانی شود که ده نفر از کسانی که تا پایان سال ۹۸ بیشترین تعداد ثبت تجربه ی تخصصی داشته باشند پاداش پرداخت می شود. همچنین مقرر گردید کلاس معرفی مدیریت دانش توسط خانم مهندس ربیعی برای گروه های مختلف همکاران برگزار گردد.
در راستای اجرای این برنامه تا کنون بیش از صد و بیست نفر از همکاران در این کلاسها شرکت نموده اند و کلاسها همچنان در حال برگزاری می باشد.

  • کلاس معرفی مدیریت دانش۱

مطالب مرتبط