افتتاح و کلنگ زنی۱۲ پروژه ملی و زیربنایی به ارزش ۴۱۸۵ میلیارد ریال

مطالب مرتبط