مسابقه فوتچل (فوتبال در شالیزار) در مسیر آبادانی

باتوجه به حضور وزیر محترم نیرو در روز ۵شنبه ٩٨/١٠/۵ در گیلان (پویش #هر هفتهالفب_ایران)، با هماهنگی مسوول محترم ورزش وزارت نیرو، بازی فوتچل (فوتبال در شالیزار) ساعت ١۵ روز چهارشنبه ٩٨/١٠/۴ در روستای کینچاه لشت نشاء برگزار میگردد.
در ضمن از زحمات امروز جناب مهدوی مسوول محترم ورزش ابفار برای هماهنگی شورای روستای کینچاه و همچنین خانم علیزاده مشاور محترم بانوان ابفای شهری تشکر میکنم.

مطالب مرتبط