در دهمین هفته از پویش #هرهفته الف ب_ایران: 12 پروژه ملی و زیربنایی، افتتاح ، بهره برداری و کلنگ زنی می شوند

در دهمین هفته از پویش #هرهفتهالفبایران، 12 پروژه ملی و زیربنایی به ارزش 4185 میلیارد ریال توسط مقام عالی وزارت نیرو، بهره برداری و کلنگ زنی می شوند. در دهمین هفته از پویش #هرهفتهالفبایران، 8 پروژه پست و 2 پروژه خط افتتاح و به بهره برداری می رسند. همچنین 2 پروژه آماده کلنگ زنی می باشند.
12 پروژه ملی و زیربنایی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان، شامل؛ بهره برداری از پست جدید63/20 کیلوولت شهید مومن زاده صومعه سرا ، بهره برداری از ترانسفورماتور 63/20 کیلوولت شهدای نفوت صومعه سرا، افزایش 100 درصدی ظرفیت ترانسفورماتورهای پست چابکسر، افزایش 100 درصدی ظرفیت ترانسفورماتورهای پست شفت، افزایش 100 درصدی ظرفیت ترانسفورماتورهای پست کیاشهر، افزایش 50 درصدی ظرفیت ترانسفورماتورهای پست شهید انصاری لنگرود، افزایش 33 درصدی ظرفیت ترانسفورماتورهای پست آیت … طالقانی ، افزایش 33 درصدی ظرفیت ترانسفورماتورهای پست شهید قلی پور رشت ، خط 63 کیلوولت تغذیه کننده پست 63/20 کیلوولت صومعه سرا، نصب 47 کیلومتر فیبر نوری بر روی 6 خط انتقال و فوق توزیع برق گیلان، نیروگاه 24 مگاواتی شهرک صنعتی حسن رود و عملیات اجرایی پست 230 کیلوولت در غرب رشت در دهمین هفته از پویش #هرهفتهالفبایران، توسط مقام عالی وزارت نیرو افتتاح و کلنگ زنی می شوند. در دهمین هفته از پویش #هرهفتهالفبایران، آئین افتتاح، بهره برداری و کلنگ زنی پروژه های شرکت سهامی برق منطقه ای بطور همزمان در روز پنجشنبه مورخ 98/10/5 در پست 63/20 کیلوولت GIS شهید مومن زاده صومعه سرا برگزار می شود.
شایان ذکر است که هدف از اجرای پویش #هرهفتهالفب_ایران، نشان دادن عملکرد وزارت نیرو در بخش آب و برق، که نقش محوری در تامین رفاه و امنیت هموطنان دارد، و همچنین نشان دادن این موضوع که متخصصان ایران زمین در صنعت آب و برق چه می کنند و سرمایه های این کشور را چگونه برای ارتقای زیرساخت ها و ظرفیت های تولید و کیفیت زندگی به کار می گیرند، می باشد. هدف این پویش، نشان دادن ابعاد سرمایه گذاریها در صنعت آب و برق و اثرات شان بر کشور و کیفیت زندگی مردم و فرصت هایی که برای توسعه ایجاد می کنند، می باشد.

مطالب مرتبط