قطعات ساخت داخل واحد ابزاردقیق شرکت مدیریت تولید برق لوشان

تصویر نام قطعه/تجهیزمشخصات فنینوع نیروگاهنوع واحدسازنده قطعه/تجهیزتعداد نصب شده قطعه/تجهیز در هر واحدسال ساخت قطعه/تجهیزمحل نصب در نیروگاه
ترانسدیوسرهای دماترانسدیوسرهای دمامبدل سیگنال PT 100 به سیگنال 20- 4 میلی آمپرحرارتیبخارشرکت فهم20 عدد1388دماي شيارهاي(اسلات) ژنراتور واحدهاي بخار
بریر سيگنالبریر سيگنالمبدل سیگنال 20-4 میلی آمپر به سیگنال 20-0میلی آمپرحرارتیبخارشرکت فهم6 عدد1386جهت تبديل سيگنال به منظور استفاده براي تبديل خروجي فلومتر گاز
كارت مبدل سیگنالكارت مبدل سیگنال کارت 9 کانال مبدل سیگنال‌های ویبریشن و اکسپنشن به سیگنال استاندارد 4-20 میلی آمپرحرارتیبخارآزو الکتریک هراز9 عدد1395بخش توربو ژنراتور
ایندیکیتور نشان دهنده سیگنال
ایندیکیتور نشان دهنده سیگنال
ایندیکیتور نشان دهنده سیگنالورودی یونیورسالحرارتیبخارشرکت آرمان فرا پژوهان120عدد1390اتاق فرمان واحدهای بخار
رکوردهای فلو کامپیوتررکوردهای فلو کامپیوترورودی سیگنال میلی آمپر فلومترهای گاز و گازوئیلحرارتیبخارشرکت آرمان فرا پژوهان2عدد1396اتاق فرمان واحدهای بخار
سطح سنج‌های هیدرا استپ
سطح سنج‌های هیدرا استپ
سطح سنج‌های هیدرا استپ
سطح سنج‌های هیدرا استپنشان دهنده سطح درام در اتاق فرمانحرارتیبخارشرکت پویش صنعت2عدد1385اتاق فرمان واحدهای بخار