قطعات ساخت داخل واحد مکانیک شرکت مدیریت تولید برق لوشان

تصویرنام قطعه/تجهیزمشخصات فنینوع نیروگاهنوع واحدسازنده قطعه/تجهیزتعداد نصب شده قطعه/تجهیز در هر واحدسال ساخت قطعه/تجهیزمحل نصب در نیروگاه
نازل اسپري واتر دي سوپر هيترنازل اسپري واتر دي سوپر هيتراين قطعه در دماي 450 درجه بخار سوپرهيت از بيرون ودماي 230 درجه آب از داخل قرار گرفته است كه باتوجه به اختلاف دما در معرض تنش شديد قرار داشته كه اين موضوع متريال و تكنيك ساخت آنرا پيچيده مي كند .با توجه به اهميت اين تجهيز براي كنترل دما وفشار در بويلر وعدم دسترسي به نمونه خارجي در كارگاه شركت مديريت توليد برق لوشان ساخته و نصب گرديد كه مورد استفاده قرار گرفته وكارايي آن مشابه نمونه خارجي مي باشد.حرارتیبخاركارگاه شركت مديريت توليد برق لوشانیک عدد1390دي سوپر هيتر بالايي واحد شماره دو
اتصالات آكاردئونياتصالات آكاردئونيDesign pressure:10 bar
Design temperature:350°c
حرارتیبخارارتعاشات صنعتي ايران16عدد1392توربين IP و LP
شفت بویلر فید پمپشفت بویلر فید پمپ56NICRMOV7حرارتیبخارکارگاه خداش و شرکت آژند نصب نیرو6عدداز سال 1387 تا اکنونپمپ‌های فشار قوی
پوسته توربین فشار ضعیفپوسته توربین فشار ضعیفپوسته توربین فشار ضعیفساخته شده از فولاد 3G40 – دیافراگم پره‌های ثابت ردیف 7، 8، 9 و 10 توربین فشار ضعیفحرارتیبخارشرکت ایفا صنعت تابا با همکاری و نظارت شرکت مدیریت تولید برق لوشانچهار عدد نیم رینگ چپ و راست1395توربین بخار

شفت مارپيچ و چرخ دنده حلزوني پمپ هيدرازينمتريال : VCN150حرارتیبخارکارگاه1 عدد1397پمپ هيدرازين واحد بخار

فشار شكن ولو اتومات مينيمم فلوي پمپ آب تغذيهمتريال : Mo40حرارتیبخارکارگاه1عدد1397پمپ آب تغذيه واحد بخار
انگشتي گيربكس فن برج خنك كنمتريال : VCN150حرارتیبخارکارگاه1 عدد1397برج خنک کن